Postural Restoration

(Korrekt Fysioterapi)

Daryoush Barneh är Sveriges första certifierade fysioterapeut från Postural Restoration Institution

Postural Restoration Institutet utvecklades som en studie av människans biomekanik. Denna unika modell ger en ny revolutionerande grundlinje för att förstå vanliga kroppshållningar(postuers), rörelsemönster och andningsmekanik, vilket genereras av vår asymmetriska partiskhet.

Metoden är vetenskapligt baserad och kliniskt beprövad och ger verktyg för att utvärdera underliggande orsak till smärta, dysfunktion och återhämtning från trauma. Det ger oss möjlighet att bibehålla optimal hälsa och vitalitet i vardagen och idrott och hjälper oss undvika skador.

Fördjupning

PRI

Fördjupning

PRI

På sin mest grundläggande nivå Postural Restoration hänvisar till det faktum att kroppen inte är symmetrisk, och erbjuder revolutionerande behandlingsmetoder för att hantera denna asymmetri som förorsakar strukturella svagheter, instabilitet och muskuloskeletala smärtsyndrom.

Introduktion

Asymmetri

Postural Restoration insåg att människor, genom design, är asymmetriska. Asymmetri underlättar vår rörelse. Organplacering bidrar till asymmetri. I den nedre delen av bröstkorgen ligger den stora, tunga (1200 – 1500 gram) levern till höger medan en mindre, lättare mjälte (ungefär 150 gram) är på en liknande plats till vänster. Vår högra lunga har tre lober, den vänstra har bara två för att ha utrymme för hjärtat på vänster. Det högra mellangärdet (Diafragma) är större och bättre positionerat för andning, har dessutom bredare och tjockare fästen längs med ryggraden samt revbenen än det vänstra mellangärdet. Höger och vänster halvklot i vår hjärna styr olika funktioner.

Majoriteten av människor över hela världen är högerhänt. Vår manskapade miljö är anpassade och till och med underlättar för högerhandaktivitet. De muskler som utgör våra höger dominanta rörelsemönster används mycket oftare och blir mycket starkare än samma muskler i det icke-dominerande vänster. Även om du är vänsterhänt måste du leva i en högerhänt värld.

Följaktligen har vi alla en tendens att stå på vårt högra ben och nå med vår högra arm. Detta resulterar i vänster rotation i den övre delen av kroppen. Tänk på hur du öppnar en dörr, räcker för din kopp. Vi behöver inte pausa för att fundera över vilken hand vi kommer att använda för att öppna dörren. Nackdelen med asymmetri är att vår livsstil förstärker vår kroppshållning så mycket att vi inte längre kan komma ut ur den. Vi tappar förmågan att balansera vår rörelse, till exempel att växla till vår vänstra höft och nå med vänster hand, eller även om vi går med båda benen, förblir vår tyngdpunkt över höger höft. Även om vi har två lungor, förlitar vi oss mer på höger. Denna ensidiga obalans resulterar ofta i onormal stress, ojämnt slitage, dysfunktion och smärta.

Postural Restoration insåg att människor, genom design, är asymmetriska. Asymmetri underlättar vår rörelse. Organplacering bidrar till asymmetri. I den nedre delen av bröstkorgen ligger den stora, tunga (1200 – 1500 gram) levern till höger medan en mindre, lättare mjälte (ungefär 150 gram) är på en liknande plats till vänster. Vår högra lunga har tre lober, den vänstra har bara två för att ha utrymme för hjärtat på vänster. Det högra mellangärdet (Diafragma) är större och bättre positionerat för andning, har dessutom bredare och tjockare fästen längs med ryggraden samt revbenen än det vänstra mellangärdet. Höger och vänster halvklot i vår hjärna styr olika funktioner.

Majoriteten av människor över hela världen är högerhänt. Vår manskapade miljö är anpassade och till och med underlättar för högerhandaktivitet. De muskler som utgör våra höger dominanta rörelsemönster används mycket oftare och blir mycket starkare än samma muskler i det icke-dominerande vänster. Även om du är vänsterhänt måste du leva i en högerhänt värld.

Följaktligen har vi alla en tendens att stå på vårt högra ben och nå med vår högra arm. Detta resulterar i vänster rotation i den övre delen av kroppen. Tänk på hur du öppnar en dörr, räcker för din kopp. Vi behöver inte pausa för att fundera över vilken hand vi kommer att använda för att öppna dörren. Nackdelen med asymmetri är att vår livsstil förstärker vår kroppshållning så mycket att vi inte längre kan komma ut ur den. Vi tappar förmågan att balansera vår rörelse, till exempel att växla till vår vänstra höft och nå med vänster hand, eller även om vi går med båda benen, förblir vår tyngdpunkt över höger höft. Även om vi har två lungor, förlitar vi oss mer på höger. Denna ensidiga obalans resulterar ofta i onormal stress, ojämnt slitage, dysfunktion och smärta.

Diafragma – kroppens dirigent – Andning

Diafragma

kroppens dirigent för Andning

Diafragmans mekaniska effekt beror på dess förhållande och anatomiska anordningen med bröstkorgen. I denna tredimensionella, asymmetriska konfigurationen placeringen av diafragma för en sund inandning är således inte optimalt.

När kroppens dirigent inte förmår jobba optimal kommer de accessoriska andningsmuskler (muskler som endast medverkar vid forcerad inandning; framförallt scalenusmusklerna, sternocleidomastoideus och pectoralismusklerna) att tas i anspråk.

Denna aktivitet triggar igång det sympatiska nervsystemet – vår kamp eller flyg – högt varningssystem. I ett konstant tillstånd av stress är vi rastlösa, oförmögna att slappna av, oförmögen att sova djupt. I detta sårbara tillstånd krävs det inte mycket för att pressa oss över kanten – vare sig det är fysisk, emotionell eller mental stress.

Diafragmans mekaniska effekt beror på dess förhållande och anatomiska anordningen med bröstkorgen. I denna tredimensionella, asymmetriska konfigurationen placeringen av diafragma för en sund inandning är således inte optimalt.

När kroppens dirigent inte förmår jobba optimal kommer de accessoriska andningsmuskler (muskler som endast medverkar vid forcerad inandning; framförallt scalenusmusklerna, sternocleidomastoideus och pectoralismusklerna) att tas i anspråk.

Denna aktivitet triggar igång det sympatiska nervsystemet – vår kamp eller flyg – högt varningssystem. I ett konstant tillstånd av stress är vi rastlösa, oförmögna att slappna av, oförmögen att sova djupt. I detta sårbara tillstånd krävs det inte mycket för att pressa oss över kanten – vare sig det är fysisk, emotionell eller mental stress.

Som tredimensionella varelser fungerar vi i tre olika rörelseplan

Postural Restorations fördelar:

Postural Restoration utbildade fysioterapeuter inleder rehabiliteringsprocessen med manuella och icke-manuella tekniker, patientutbildning, biomekanisk rådgivning och övningar. Kort sagt, vissa muskler måste ”slå på” om de inte fungerar korrekt, och andra muskler måste ”stängas av” om de är hyperaktiva och ansträngda.

Resultaten kan vara omedelbara eller kan ta flera sessioner att uppnå. Ompositioneringsövningar innehåller andningstekniker för att återställa normal, effektiv andning.

När neutral inriktning av leder och muskler har uppnåtts måste den upprätthållas och integreras i rörelsemönster vi använder i dagliga livets aktiviteter. Ett personligt träningsprogram utformas i positioner; liggande, sittande, stående och slutligen till upprättstående rörelse på ett mer balanserat sätt.

Postural Restoration tekniker skapar en mer balanserad/mindre stressad fysisk grund för livsaktiviteter, idrottsaktiviteter och för rehabilitering efter trauma eller operation. Dessa tekniker ger dig möjlighet att själv upprätthålla din optimala funktion och njuta av ett aktivt liv.